Időállapot: közlönyállapot (1990.II.18.)

1990. évi XIII. törvény

a Büntető Törvénykönyv módosításáról * 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az 1989. évi XVII. törvény 34. §-ával módosított 211. §-a a következő a) ponttal egészül ki, és a jelenlegi a)-e) pont jelölése b)-f) pontra változik:

(Aki az országgyűlési képviselők, illetőleg a tanácsok tagjainak választása, valamint az országos vagy helyi népszavazás és a népi kezdeményezés során)

„a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erőszakkal, megtévesztéssel, fenyegetéssel, illetve anyagi juttatással szerez ajánlást,”

(bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére