Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

1990. évi XVIII. törvény

a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény módosításáról * 

1. § A törvény 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az élelmiszeripari ágazatba sorolt, részvénytársasággá átalakuló vállalatok részvényeinek jegyzésénél a mezőgazdasági termelést folytató gazdálkodó szervezetek az egyéb tevékenységet folytató részvényjegyzővel szemben elsőbbséget élveznek, nyilvános részvényjegyzésük nem utasítható vissza.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 30. § (4) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére