Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

1990. évi XIX. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XL. törvény 13. melléklete a következő 11. ponttal egészül ki:

[A 69. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a beruházási célú beszerzést (ideértve a saját vállalkozáson belül végzett beruházást is) terhelő előzetesen felszámított adó összegének az alábbi hányada vonható le:]

„11. - a szociális foglalkoztatók,

- a pénzügyminiszter által - a szociális és egészségügyi miniszterrel egyetértésben - a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató célszervezetnek kijelölt gazdálkodó szervezetek beruházásai esetében 1990-től 100%.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére