Időállapot: közlönyállapot (1990.IV.5.)

1990. évi XXVII. törvény

a magyar állampolgárságtól megfosztó határozatok hatályának megszűnéséről * 

Az Országgyűlés a magyar állampolgárságtól megfosztott személyek Magyar Köztársasághoz fűződő kapcsolata visszaállításának elősegítése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az 1947. évi X. tc, az 1948. évi LX. tc és az 1948. évi XXVI. tc, valamint az 1957. évi V. törvény alapján hozott, egyes személyek magyar állampolgárságtól megfosztását kimondó határozatok a hatályukat vesztik.

2. § A magyar állampolgárságtól megfosztott személyek az 1. § alapján, a Magyar Köztársaság elnökéhez címzett nyilatkozattal, a nyilatkozattétel időpontjától a magyar állampolgárságot megszerzik.

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére