Időállapot: közlönyállapot (1990.V.16.)

1990. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról * 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1. § Az Alkotmány 33. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A Minisztertanács (Kormány)

a) miniszterelnökből és

b) miniszterekből áll.

(2) A miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti.

(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.

(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.

(5) A Minisztertanács a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Minisztertanács tagjai a Minisztertanács megalakulása után az Országgyűlés előtt esküt tesznek.”

2. § Az Alkotmány 34. §-ának helyére a következő rendelkezés lép:

„34. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza.”

3. § Az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

(2) ...„A tárca nélküli miniszterek ellátják a Minisztertanács által meghatározott feladataikat.”

4. § (1) Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének k) pontjában a „Minisztertanácsot” elnevezés „miniszterelnököt” elnevezésre változik.

(2) Ahol az Alkotmány vagy egyéb jogszabály a Minisztertanács elnökét vagy a Minisztertanács megválasztását említi, ezen miniszterelnököt, illetőleg a miniszterelnök megválasztását kell érteni.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére