Időállapot: közlönyállapot (1990.V.16.)

1990. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-ának végrehajtása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Földművelésügyi Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Munkaügyi Minisztérium,

Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma,

Népjóléti Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. § Az Országos Tervhivatal e törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik, feladat- és hatáskörét a Pénzügyminisztérium látja el.

3. § E törvény hatálybalépését követően az Országos Árhivatal működését a pénzügyminiszter irányítja.

4. § Ahol jogszabály

a) Művelődési Minisztériumot, művelődési minisztert említ, ott Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, illetőleg művelődési és közoktatási minisztert;

b) Kereskedelmi Minisztériumot, kereskedelmi minisztert említ, ott Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumát, illetőleg nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterét;

c) Ipari Minisztériumot, ipari minisztert említ, ott Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetőleg ipari és kereskedelmi minisztert;

d) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumot, mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztert említ, ott Földművelésügyi Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi minisztert;

e) Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumot, közlekedési, hírközlési és építésügyi minisztert említ, ott Közlekedési és Hírközlési Minisztériumot, illetőleg közlekedési és hírközlési minisztert;

f) Szociális és Egészségügyi Minisztériumot, szociális és egészségügyi minisztert említ, ott Népjóléti Minisztériumot, illetőleg népjóléti minisztert;

g) Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalt, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökét említ, ott Munkaügyi Minisztériumot, illetőleg munkaügyi minisztert;

h) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztert említ, ott Környezetvédelmi Minisztériumot, illetőleg környezetvédelmi minisztert;

i) Országos Tervhivatalt, Országos Tervhivatal elnökét említ, ott Pénzügyminisztériumot, illetőleg pénzügyminisztert;

j) Országos Árhivatal elnökét említ, ott pénzügyminisztert

kell érteni.

5. § (1) Ez a törvény az új Minisztertanács megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1987. évi VII. törvény, valamint az ezt módosító 1988. évi XVI. törvény.

6. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Minisztertanács - az e törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére