Időállapot: közlönyállapot (1990.VI.4.)

1990. évi XXXVII. törvény

a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről * 

Az Alkotmány elismeri az önkormányzatok jogát a tulajdonra, amelynek fő forrása az állami vagyon. A kialakuló önkormányzatok tulajdoni alapjának védelme érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az 1987. évi I. törvény 13. §-a a következőkkel egészül ki:

„(3) Az állam tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogát (kezelői jogát) átruházni vagy megterhelni, illetve használati vagy bérleti jogát gazdasági társaságba bevinni csak a megyékben (fővárosban) létrehozandó vagyonellenőrző bizottság (a továbbiakban: bizottság) engedélyével lehet.

(4) A (3) bekezdés rendelkezése nem terjed ki a Pénzügyminisztérium zárolt állami vagyont kezelő és hasznosító intézménye hatáskörébe külön jogszabályban meghatározott ingatlanokra, illetve a lakóházaknak a bérlők, továbbá a lakóház építésére szolgáló telkeknek magánszemélyek részére történő elidegenítésére, valamint az Állami Vagyonügynökség hatáskörébe eső ügyletekre.

(5) A bizottság az engedélyt az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló 1990. évi VIII. törvény 5. §-a (1) bekezdésében írt szempontok szerint adja meg.”

2. § Az 1987. évi I. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A bizottságot a Kormány - a belügyminiszter útján - hozza létre a fővárosban és a megyékben.

(2) A bizottság vezetője a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának titkára. A bizottság további hat tagját annak vezetője nevezi ki a belügyminiszter jóváhagyásával.

(3) A bizottság működése nyilvános, ülésein a vagyontárgy fekvése szerint illetékes településen működő társadalmi szervezetek résztvehetnek.

(4) A bizottság döntése ellen a belügyminiszterhez benyújtandó jogorvoslati kérelemnek van helye.”

3. § (1) A törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A bizottság működésének részletes szabályozására a belügyminiszter kap felhatalmazást.


  Vissza az oldal tetejére