Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.3.)

1990. évi XLI. törvény

a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A földről szóló 1987. évi I. törvény 13. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés rendelkezése nem terjed ki a Pénzügyminisztérium Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézménye hatáskörébe utalt külön jogszabályban meghatározott ingatlanokra, a lakóházaknak a bérlő, továbbá a lakóház építésére szolgáló telkeknek és az értékesítés céljára épített, építtetett és vásárolt lakásoknak magánszemélyek részére történő elidegenítésére, az Állami Vagyonügynökség hatáskörébe eső ügyletekre, továbbá a bankhitel fedezetéül szolgáló ingatlanokra.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére