Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.3.)

1990. évi XLII. törvény

a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény módosításáról * 

1. § A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény 58. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bányahatóság országos hatáskörű szerve az ipari és kereskedelmi miniszter felügyelete alatt működő Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség; elnökét a miniszterelnök, helyettesét az ipari és kereskedelmi miniszter nevezi ki.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére