Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.3.)

1990. évi XLIII. törvény

a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény hatályának rendezéséről * 

1. § Az Alkotmánybíróság 5/1990. (IV. 9.) AB határozatával 1990. április 9-étől megsemmisített, a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény az 1990. január 1. és 1990. április 8. közötti időszakra is a hatályát veszti.

2. § A hatályon kívül helyezett törvény alapján megfizetett adót 10%-kal növelt összegben az a pénzintézet, amelyhez az adót befizették, a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül köteles a magánszemély részére egyösszegben visszatéríteni.

3. § E a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére