Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.11.)

1990. évi XLIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény 76. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép; egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére