Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.13.)

1990. évi XLVIII. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1989. évi LI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1989. évi LI. törvény (továbbiakban: Törvény) 7. § (1) b) pontjának szövege a következők szerint módosul.

b) a terméket külkereskedelmi áruforgalom keretében exportálják; exportnak minősül a zárt árusítású diplomatabolt belföldi értékesítése is,”

(2) A Törvény 7. §-a (1) bekezdése c) pontja hatályát veszti.

2. § A Törvény 1. számú mellékletének 11., 23., 24., 27. és 27/a) sora e törvény mellékletének megfelelően módosul.

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a fogyasztási adóról és fogyasztói árkiegészítésről szóló 1989. évi LI. törvény módosításáról szóló törvényhez

Sorszám Megnevezés Fogyasztási adó mérték
11. Gázolaj és tüzelőolaj (55-15 és 55-16)
120-200%
23. Szeszgyártási termékek (88-1)
440-560 Ft/hlf
24. Szeszes ital (88-2) 440-560 Ft/hlf
27. Dohánygyártmány (89-2) 450-1700 Ft/1000 db
27/a. Fogyasztási dohány, szivar (89-21 és 89-22)
40%

  Vissza az oldal tetejére