Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.13.)

1990. évi L. törvény

az állami vagyon utáni részesedésről szóló 1989. évi XLIII. törvény módosításáról * 

Az állami vagyon utáni részesedésről szóló 1989. évi XLIII. törvény (a továbbiakban ÁVR) a következők szerint módosul:

1. § Az ÁVR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A részesedés mértéke: a részesedés alapjának [2. § (1) bekezdés] 25%-a.”

2. § Az ÁVR 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A VA 13. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt tevékenységet végző részesedés fizetésére kötelezettek a fizetendő részesedés (1) bekezdés szerint számított arányos részének olyan részét tarthatják vissza, mint az e tevékenységük eredménye után őket megillető vállalkozási nyereségadó-kedvezmény százalékos mértéke.”

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben az 1990. évi adózott eredmény, illetve az 1990. év utáni eredmény felosztásáig kapott osztalék alapján keletkező kötelezettségnél kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére