Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.13.)

1990. évi LI. törvény

az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével kiegészített, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 4. §-ban meghatározott feladatokat a honvédelmi miniszter, illetve a kijelölt tárca nélküli miniszter felügyelete alatt álló nemzetbiztonsági szolgálatok végzik. * 

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére