Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.27.)

1990. évi LIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben szabályozottak szerint - mentelmi jog illeti meg.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére