Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.31.)

1990. évi LVII. törvény

a közszolgálati tájékoztatási eszközök (Magyar Rádió, Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda) vezetőinek kinevezési rendjéről * 

1. § (1) A köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára, az Országgyűlés kulturális és sajtóügyekkel foglalkozó bizottsága általi nyilvános meghallgatásukat követően - kinevezi és felmenti a Magyar Rádió és a Magyar Televízió elnökeit, alelnökeit, továbbá a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatóját.

(2) A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meghatározott jogköre gyakorlásához a miniszterelnök ellenjegyzése szükséges.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére