Időállapot: közlönyállapot (1990.VIII.1.)

1990. évi LIX. törvény

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról * 

Az Országgyűlés az emberi jogok érvényesülésének elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet 3. §-a hatályát veszti.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1989. szeptember 13. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy kijelölje azt a szervet, amely az Egyezmény 20. Cikkében megjelölt vizsgálat esetén a Kínzás Elleni Bizottsággal, illetőleg annak tagjával a kapcsolattartásra jogosult.


  Vissza az oldal tetejére