Időállapot: közlönyállapot (1990.VIII.3.)

1990. évi LX. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján a 24/1990. (III. 12.) OGY határozatnak megfelelően megvalósított intézkedésekre tekintettel a Ktv.-t a következők szerint módosítja:

1. § A Ktv. 1. §-ának (1) bekezdésében említett kiadás összege 2630 millió forinttal emelkedik, a bevételi többlet pedig 2630 millió forinttal csökken.

2. § (1) A Ktv. 3. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzbeli ellátásokra fordított kiadások összegéből

a) a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások:
188 115 millió Ft,
b) a családi pótlék (3 havi kihatással):
15 059 millió Ft,
c) a gyermekgondozási segély: 3 403 millió Ft,
d) a gyermekgondozási díj: 10 832 millió Ft

összegben irányozható elő.”

„(3) Az (1) bekezdés szerinti összegből

a) a nyugellátások emelésére: 26 115 millió Ft,
b) a családi pótlék emelésére (2 havi kihatással):
1 500 millió Ft,
c) a gyermekgondozási segély jövedelempótlékának és a gyermekgondozási díj minimumának emelésére:


1 135 millió Ft

előirányzat szerepel.”

(2) A Ktv. 3. §-a (4) bekezdésében foglaltak végrehajtásánál a 24/1990. (III. 12.) OGY határozatban és a Ktv. 3. §-ának (3) bekezdésében említett intézkedéseket (az egyes ellátásokhoz adott emelések összegeit) figyelembe kell venni.

3. § A Ktv. 4. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az előirányzat - nagyjavítások, beruházások nélkül, de a benzináremelést ellentételezve - 66 180 millió Ft.”

4. § A Ktv. 1. melléklete „Kiadások” rovatának egyes tételei a következők szerint módosulnak:

„1989. évi ellátások 1990. évi
várható emelése ellátások
nélkül emelése összesen
Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiadások

156 930


162 000


26 115


188 115
Gyermekgondozási segély
2 700

2 700

703

3 403
Gyermekgondozási díj 8 180 10 400 432 10 832
Egészségügyi szolgáltatások
-

66 000

180

66 180
Társadalombiztosítási kiadások
271 570

316 289

28 930

345 219
Társadalombiztosítási Alap egyenlege
18 930

-

-

1 781”

5. § A Ktv. 3. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki és a következők szerint módosul:

„7. A benzináremelés ellentételezése 180”
„1990. évi számított keret 66 180”

6. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1990. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére