Időállapot: közlönyállapot (1990.VIII.8.)

1990. évi LXII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 5. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti, egyidejűleg a (4)-(5) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik.

2. § A Tv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1990. harmadik negyedévre vonatkozó támogatások kifizetésénél már alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére