Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.18.)

1990. évi LXX. törvény

a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről * 

1. § (1) A társadalmi szervezeteknek az állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó kezelői joga kártalanítás nélkül megszűnik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok kezelői joga a Pénzügyminisztérium Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézményét (továbbiakban: ZÁVKI) illeti meg.

2. § (1) A társadalmi szervezetet ingyenes használati jog illeti meg arra az ingatlanra, amelyre vonatkozó kezelői jog e törvény folytán szűnik meg.

(2) Az (1) bekezdésben említett használati jog a társadalmi szervezetet külön törvényben megállapított határidőig, illetőleg külön törvényben kijelölt szervezettel az ingatlan használatára vonatkozó szerződés megkötéséig illeti meg.

3. § Az e törvényben biztosított használati jog alapján az ingatlan használata másnak nem engedhető át.

4. § A kezelői jog megszűnése nem érinti harmadik személynek a törvény hatálybalépésekor az 1. §-ban meghatározott ingatlanra fennálló jogait. A korábbi kezelői jog alapján megkötött szerződésekből származó bevételek a Társadalombiztosítási Alapot illetik.

5. § A társadalmi szervezet a ZÁVKI-nak 1990. október 15-éig köteles bejelenteni, hogy mely ingatlanokra nézve szerzett használati jogot e törvény alapján.

6. § (1) A törvény a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a földről szóló 1987. évi I. törvény 12. §-a (1) bekezdésének „vagy társadalmi szervezet” szövegrésze és 13. §-ának (2) bekezdése.

(2) Az 1. § (2) bekezdése alapján a ZÁVKI kezelésébe került ingatlanok nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg.

(3) A Kormány 1990. november 30-ig javaslatot tesz az Országgyűlésnek a törvény alapján megszűnt kezelői joggal érintett ingatlanok hasznosításának módjáról.


  Vissza az oldal tetejére