Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.8.)

1990. évi LXXVII. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1990. évi LXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1990. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja, valamint (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) a) a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások: 197 215 millió ft”

„(3) a) a nyugellátások emelésére: 35 215 millió Ft”

2. § A Ktv. 1. számú melléklete „Kiadások” rovatának egyes tételei a következők szerint módosulnak:

1990. évi
„Megnevezés 1989. évi várható ellátások
emelése
nélkül
ellátások
emelése

összesen
Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiadások 156 930 162 000 35 215 197 215
Egészségügyi szolgáltatások - 66 000 1 700 67 700
Tb-kiadások összesen 271 570 316 289 39 550 355 839
A Társadalombiztosítási Alap egyenlege 18 930 - - -8 839

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére