Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.13.)

1990. évi LXXIX. törvény

az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról * 

Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a következők szerint módosul:

1. § A Törvény 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja), a Demokratikus Ifjúsági Szövetség és tagszervezetei, (mint a Kommunista Ifjúsági Szövetség jogutódjai), a Magyar Úttörők Szövetsége, a Társadalmi Egyesülések Szövetsége (mint a Hazafias Népfront jogutódja), az Országos Béketanács, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, a Magyar Nők Országos Szövetsége, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége és a Magyar Honvédelmi Szövetség (a továbbiakban: elszámoló) vagyonával köteles elszámolni.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Magyar Úttörők Szövetsége az elszámolását az Állami Számvevőszéknek 1990. november 30-ig köteles benyújtani, az Állami Számvevőszék a hitelesség ellenőrzésének eredményéről 1991. január 15-ig köteles beszámolni az Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére