Időállapot: közlönyállapot (1990.XII.28.)

1990. évi XCVI. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadásáig szükséges egyes intézkedésekről * 

Az Országgyűlés - a Társadalombiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) 1991. évi költségvetésének elfogadásáig, legkésőbb 1991. január 31-ig az Alapból finanszírozott ellátások, feladatok átmeneti pénzellátásáról a következő törvényt hozza.

1. § Az Alap kezelője - a költségvetés elfogadásáig - köteles gondoskodni az Alapból finanszírozott ellátások, valamint a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz támogatás folyósításáról a hatályos szabályok szerint - a 2. §-ban foglaltak figyelembe vételével - változatlan finanszírozási rendben.

2. § (1) Az 1989. évi XLVIII. törvény 2. számú mellékletében részletezett gyógyító-megelőző ellátások finanszírozását az alap kezelője látja el, átmenetileg a mellékletben meghatározott rendben.

(2) A havi pénzellátás mértéke az intézmények 1990. évi - automatizmusokkal és évközi intézkedésekkel növelt, szintre hozott - báziselőirányzatának 1/12-ed része, melyet működési előlegként kell kiutalni.

(3) A pénzellátás összegét az 1991. évi állami költségvetés elfogadása után az abban meghatározott bér- és dologi automatizmus, valamint az egészségügyi dolgozók központi béremelése mértékének megfelelően meg kell növelni.

(4) A Társadalombiztosítási Alap által finanszírozott egészségügyi intézmények és szolgálatok 1990. évi pénzmaradványa nem vonható el.

(5) Az egyes társadalombiztosítási és egyéb ellátások év eleji emelését 1991. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell megállapítani.

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1990. évi XCVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdéséhez

A gyógyító-megelőző intézményhálózat 1991. januári pénzellátása - 1990. december hó folyamán - a megyei pénzügyi szakigazgatási szervezeteken, illetve központi költségvetési fejezeteken keresztül, változatlan rendben, a megyei pénzügyi szakigazgatási szervezetek megszűnése után a kórházak, klinikák, fekvőbeteg intézetek és önálló szakorvosi rendelőintézetek részére az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságtól közvetlenül, az önálló alapellátási egységek részére a megyei társadalombiztosítási igazgatóságokon keresztül történik.


  Vissza az oldal tetejére