Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

10/1990. (II. 14.) OGY határozat

érdekképviseleti törvény megalkotására * 

A Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) és a Kiskereskedők Országos Szervezete (KISOSZ) által összehangolt népi kezdeményezés alapján az Országgyűlés indokoltnak látja érdekképviseleti törvény megalkotását.

A törvényben rendezni kell az érdekképviseletek helyét, szerepét, az állami szervekkel való kapcsolatrendszerét, érdekkifejezési lehetőségeik törvényes garanciáit.

Ennek érdekében felkéri a Minisztertanácsot, hogy az erről szóló törvényjavaslatot készítse el és a választások után megalakuló új Országgyűlés elé terjessze be.


  Vissza az oldal tetejére