Időállapot: közlönyállapot (1991.III.17.)

1991. évi IX. törvény

a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény módosításáról * 

A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvényt (a továbbiakban: Tv.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

1. § A Tv. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, míg jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A bejelentéshez csatolni kell az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának másolatát.”

2. § A Tv. 6. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány 1991. június 30-áig javaslatot tesz az Országgyűlésnek az e törvény alapján megszűnt kezelői joggal érintett ingatlanok hasznosításának módjáról.”

3. § A Tv. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a társadalmi szervezeteket az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatok közlésére kötelezze.”

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére