Időállapot: közlönyállapot (1991.III.27.)

1991. évi X. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Tv. 13. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott címzett támogatásokat a Pénzügyminisztérium minden hó első munkanapján havi arányos részletekben közvetlenül a kedvezményezettnek folyósítja. Kivételt képeznek azok a társadalmi szervezetek és nemzetiségi szövetségek, amelyek éves költségvetési támogatása nem haladja meg a 12 millió forintot; ezek esetében a támogatást egy összegben kell folyósítani.”

2. § A Tv. 23. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék (VI. fejezet) költségvetési előirányzatát (388,8 millió forint) illetően úgy dönt, hogy azt címzett tartalékként kell kezelni. Az Állami Számvevőszék folyamatos működtetése érdekében felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy ezen összeg 1991. első negyedévére eső részét (97,2 millió forint) a Számvevőszék rendelkezésére bocsássa. Ugyancsak felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy ezen összeg 1991. második negyedévére eső részét (97,2 millió forint) havi egyenlő részletekben a Számvevőszék rendelkezésére bocsássa.”

3. § A Tv. 1. számú melléklete IX. Népjóléti Minisztérium 10. címe 2. alcíme 2. kiemelt előirányzata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása”

4. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére