Időállapot: közlönyállapot (1991.V.1.)

1991. évi XIII. törvény

a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről * 

1. § A földről szóló 1987. évi I. törvény 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell a mezőgazdasági szövetkezet tulajdonában álló, továbbá a közös használatában lévő állami tulajdonú ingatlanra, valamint az általános fogyasztási, értékesítési és beszerző szövetkezet tulajdonában álló, továbbá a közös használatában lévő állami tulajdonú ingatlanoknak vagyonrészként történő kiadására, határozott időre történő haszonbérbeadására, valamint az említett szövetkezetek gazdasági társasággá történő átalakulására is.”

2. § (1) Ez a törvény 1991. május hó 1. napján lép hatályba, és 1992. március 31. napjával hatályát veszti.

(2) A törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni azoknál a mezőgazdasági szövetkezeteknél és ÁFÉSZ-eknél, amelyek külön törvény rendelkezése alapján módosított alapszabályukat a cégbírósághoz benyújtották.


  Vissza az oldal tetejére