Időállapot: közlönyállapot (1991.V.25.)

1991. évi XV. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés az állami költségvetés általános tartalékának részbeni felhasználásáról a következő törvényt alkotja:

1. § Az 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-ának (1) bekezdés a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

a) Közvetlenül - felhasználási kötöttség nélkül - illeti meg a települési önkormányzatokat:

„- minden az e törvény 64-68. §-ai alapján az 1991. évben emelkedő kamatozású és 1991. március 1-jén a települési önkormányzat illetékességi területén fennálló kölcsöntartozás után, egy állandó lakosra számítva 200 Ft levonásával 5000 Ft.”

2. § (1) A kölcsönszámlák településenkénti megoszlásáról az illetékes pénzintézeteknek április 30-áig kell adatokat szolgáltatniuk a Pénzügyminisztérium részére.

(2) Az önkormányzatok részére a támogatás összegét a Pénzügyminisztérium havi arányos részletekben folyósítja.

3. § A Törvény 1. számú mellékletének egyes sorai e törvény 1. számú mellékletének megfelelően módosulnak és kiegészülnek, a Törvény 4. számú melléklete pedig e törvény 2. számú mellékletében foglaltakkal egészül ki.

4. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1991. évi XV. törvényhez

VII. MINISZTERELNÖKSÉG fejezete:

Cím Alcím Kiem. előir. Cím név Alcím
név
Kiadások Kiemelt előirányzat neve 1991. évi előirányzat
(millió forint)
„21 Költségvetés általános tartaléka
1 Címzetlen tartalék 5 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 26 203,5”

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezete:

„25 Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez
1 Normatív támogatások
26 Lakásgazdálkodási tevékenység (kiegészítés) 1 500,0
VIII. fejezet kiadásai összesen: 230 988,3”

2. számú melléklet az 1991. évi XV. törvényhez

A Törvény 4. számú mellékletének oszlopai a következőkkel egészülnek ki:

„A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások jogcímei (a) : Lakásgazdálkodási tevékenység

Mértéke: 1991.: 5000 Ft

Normatív hozzájárulás jogosultságának alapja:

1991. március 1-jén fennálló 0-3,5% közötti kamatozású hitelszámlák, de levonva a település 1990. január 1-jei állandó népessége után számított 200 Ft/fő összeget

Összeg millió forint: 1500”

Az összes sorok közül az 1. Normatív állami hozzájárulások 148 480-ra, az állami hozzájárulás összesen 190 833-ra módosul.


  Vissza az oldal tetejére