Időállapot: közlönyállapot (1991.VII.1.)

1991. évi XXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék (VI. fejezet) költségvetési előirányzatát (388,8 millió forint) illetően úgy döntött, hogy azt címzett tartalékként kell kezelni. Az Állami Számvevőszék folyamatos működtetése érdekében felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy ezen összeg 1991. első félévére eső részét (194,4 millió forint) a Számvevőszék rendelkezésére bocsássa. Ugyancsak felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy ezen összeg 1991. harmadik negyedévére eső részét (97,2 millió forint) havi egyenlő részletekben a Számvevőszék rendelkezésére bocsássa.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére