Időállapot: közlönyállapot (1991.VII.12.)

1991. évi XXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvényt (a továbbiakban: Tv.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az Országgyűlés a közigazgatási bíráskodás megvalósításához és működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében a Tv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 7 000 millió forint általános tartalékból 1 295,5 millió forintot a Legfelsőbb Bíróság és az Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezetek rendelkezésére bocsát.

(2) A törvény 1. számú mellékletének IV. Legfelsőbb Bíróság és a XII. Igazságügyi Minisztérium kiadásai című része e törvény melléklete szerint módosul.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1991. évi XXVII. törvényhez

A Tv. 1. számú mellékletének a IV. Legfelsőbb Bíróság és a XII. Igazságügyi Minisztérium kiadásai című része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. számú melléklet az 1990. évi CIV. törvényhez

AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 1991. ÉVI KIADÁSAI


Cím

Alcím
Kiem. előir. Cím név Alcím név
Kiadások

Kiemelt előirányzat neve
1991. évi
előirányzat
(millió forint)
„IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság igazgatási kiadásai
1 Béralap 91,2
2 Társadalombiztosítási járulék 39,3
3 Dologi kiadások 39,4
2 Ágazati és célfeladatok
1 Előmeneteli- és bérrendszer 55,3
2 Közigazg. bíráskodás 7,9
3 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 11,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 244,1
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatási kiadásai
1 Béralap 118,9
2 Társadalombiztosítási járulék 50,5
3 Dologi kiadások 102,1
2 Bíróságok
1 Béralap 1 229,3
2 Társadalombiztosítási járulék 528,6
3 Dologi kiadások 607,5
3 Szakértői intézetek
1 Béralap 107,9
2 Társadalombiztosítási járulék 45,7
3 Dologi kiadások 49,4
4 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 72,0
5 IM Büntetésvégrehajtás
1 Béralap 1 898,4
2 Társadalombiztosítási járulék 816,3
3 Dologi kiadások 1 384,8
4 Lakástámogatások 27,5
5 Állóeszközbeszerzés és létesítés 213,8
6 Ágazati és célfeladatok
1 Előmeneteli- és bérrendszer 1 032,4
2 Büntetőeljárási törvény módosítása 119,4
3 Társadalmi szervezetek támogatása 3,1
4 IM BV-nél elhelyezési körletek kialakítása, számítástechnikai rendszer kiépítése 165,4
5 Közigazgatási bíráskodás 1 287,6
7 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 654,9
8 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 535,7
9 Tartalék 307,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 11 358,2”

  Vissza az oldal tetejére