Időállapot: közlönyállapot (1991.IX.24.)

1991. évi XXXV. törvény

a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről * 

1. § A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa megszüntetésére tekintettel

a) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (a továbbiakban: KGST) Szófiában, 1959. évi december hó 14. napján aláírt Alapokmányának kihirdetéséről szóló 1960. évi 16. törvényerejű rendelet,

b) a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló, Szófiában 1959. évi december hó 14. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 17. törvényerejű rendelet,

c) a KGST Alapokmánya, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény módosításáról Szófiában, 1974. június 21-én aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1976. évi 28. törvényerejű rendelet és

d) a KGST Alapokmánya módosítása tárgyában Moszkvában, 1979. június 28-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1981. évi 13. törvényerejű rendelet

hatályát veszti.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1991. szeptember 26-ától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére