Időállapot: közlönyállapot (1991.X.1.)

1991. évi XXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Tv. 23. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék (VI. fejezet) költségvetési előirányzatát 395,4 millió Ft-ban állapítja meg, amelyből 388,8 millió Ft-ot címzett tartalékként kell kezelni, 6,6 millió Ft-ot pedig az általános tartalék terhére kell biztosítani. Az Állami Számvevőszék folyamatos működtetése érdekében felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a címzett tartalékból még fel nem szabadított 97,2 millió forintot, továbbá az általános tartalék terhére a 6,6 millió forintot 1991. IV. negyedévében havi egyenlő részletekben a Számvevőszék rendelkezésére bocsássa.”

2. § A Tv. 1. számú mellékletének VI. fejezete a következőképpen módosul: Béralap 69,6 millió Ft-ról 76,2 millió Ft-ra emelkedik.

VI. fejezet kiadásai összesen: 388,8 millió Ft-ról 395,4 millió Ft-ra módosulnak.

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére