Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.2.)

1991. évi L. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlás iránti kérelmet a jogosult 1991. december 16. napjáig nyújthatja be az illetékes megyei kárrendezési hivatalhoz.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére