Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.5.)

1991. évi LI. törvény

az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról * 

Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló, 1990. évi LXXIX. törvénnyel módosított 1990. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a következők szerint módosul:

1. § A Törvény 6. §-a kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

„(3) Az Állami Számvevőszék azt az elszámolót, akinek a vagyonelszámolása az adatok hiánya miatt nem volt hitelesíthető, a számvevőszéki jelentés alapján, a konkrét igények meghatározásával felhívja, hogy a hiányokat 60 napon belül pótolja.

(4) A hiánypótláshoz csatolni kell mindazon szerződések másolatát, amelyek alapján 1990. augusztus 31-e és 1990. szeptember 18-a között a 2. § a), b), c) és d) pontjaiban felsorolt vagyontárgyak elidegenítésére vagy megterhelésére került sor. * 

(5) Az elszámolás nem pótolható adathiány esetén is elfogadottnak tekinthető. Az adathiány pótolhatóságáról az Állami Számvevőszék nyilatkozik.

(6) Az Állami Számvevőszék a pótelszámolások hitelességét ellenőrzi, és ennek eredményéről további 60 napon belül jelentést tesz az Országgyűlésnek.

(7) Azon elszámolók esetében, akiknél az elszámolás a hiánypótlás után sem hitelesíthető, az elszámoló 1992. évre számításba vett költségvetési támogatását fel kell függeszteni, továbbá a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 2. §-ában említett használati jog ingyenessége megszűnik.”

2. § A Törvény 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Országgyűlés döntésének megfelelően a Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket.”

3. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére