Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.12.)

1991. évi LII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1991. évi XXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1991. évi XXXVII. törvény 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Tv. 1. számú mellékletének VI. fejezete a következőképpen módosul: Béralap 162,6 millió Ft-ról 166,1 millió Ft-ra emelkedik, Társadalombiztosítási járulék 69,9 millió Ft-ról 71,3 millió Ft-ra emelkedik, Dologi kiadások 127,5 millió Ft-ról 129,2 millió Ft-ra emelkedik.

A VI. fejezet kiadásai összesen: 388,8 millió Ft-ról 395,4 millió Ft-ra módosulnak.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1991. szeptember 27-étől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére