Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.12.)

1991. évi LIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről, és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A korábban vállalt, illetőleg a költségvetési évben lejáró, valamint az újonnan elvállalásra kerülő garancia beváltáskor esedékes összege nem haladhatja meg az 5. §-ban megállapított kiadási főösszeg 3%-át, kivéve, ha a költségvetési garancia kőolaj, földgáz, szén és villamos energia beszerzéséhez kapcsolódik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére