Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.15.)

1991. évi LVI. törvény

a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény (Bsz.) 20. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megyei bíróságon büntető, polgári, gazdasági és közigazgatási kollégium, valamint az Országgyűlés által kijelölt megyei bíróságon katonai tanács működik.”

2. § A Bsz. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A katonai tanács elnöke hivatásos katonai bíró, ülnökei katonai népi ülnökök.”

3. § A Bsz. 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A katonai bírót a kinevezéssel egyidejűleg a honvédelmi miniszter - a bírói tisztsége megszűnéséig - az igazságügyi szervezethez vezényli.”

4. § A Bsz. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A megyei bírósághoz a katonai bírót az igazságügyminiszter osztja be.”

5. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Bsz. 73. §-ának (3) bekezdésében a „A katonai bíróságok népi ülnökeit” szövegrész „A katonai népi ülnököket”, 74. §-ának (2) bekezdésében a „A katonai bíróság népi ülnökeit” szövegrész „A katonai népi ülnököket” szövegrészre változik.

(3) A Bsz. 15. §-ának (1) bekezdésében az „és a katonai bíróságok” szövegrész, 26-28. §-a, 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „és a katonai bíróságok” szövegrész, 32. §-ának (1) bekezdésében és a 37. §-ának (1) bekezdésében a „katonai” szövegrész, 59. §-a (1) bekezdésének második mondata, 64. §-ának (1) bekezdésében a „katonai bíróság” szövegrész, a 64. §-ának (4) bekezdése, valamint a bírák fegyelmi szabályzatáról szóló 1/1973. NET határozat 5. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (3) bekezdésében a „valamint a katonai bíróságok vezetőinek” szövegrész, 6. §-ának (1) bekezdésében a „katonai bíróságon a katonai bíróságok hivatásos bíráinak együttes ülése” szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 33. §-ának (1) bekezdésében az „és a katonai bíróság” szövegrész, továbbá a katonai bíróságok és ügyészségek szervezetének és illetékességének módosításáról szóló 14/1957. (III. 2.) Korm. rendelet a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére