Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.16.)

1991. évi LIX. törvény

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről * 

1. § A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a következő 51/A. §-sal és előtte a következő címmel egészül ki:

„Jegybanki rendelkezés

51/A. § (1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a külön törvényben meghatározott körben jegybanki rendelkezésként a pénzintézetekre és a pénzintézeti tevékenységet is végző egyéb jogi személyekre, valamint az ilyen tevékenységet végző jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra kötelező előírásokat adhat ki. A jegybanki rendelkezést a Pénzügyi Közlönyben közzé kell tenni.

(2) A jegybanki rendelkezés a pénzforgalom tekintetében a jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és természetes személyekre is kiterjed. Az ilyen jegybanki rendelkezést az igazságügyminiszterrel egyetértésben kell kiadni és a Magyar Közlönyben kell közzétenni.”

2. § Ez a törvény 1991. december 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére