Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.29.)

1991. évi LXVI. törvény

a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról * 

A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Tv. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Igazgató Tanács ülése határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A jelenlévő tagok egyhangú határozata szükséges az Igazgató Tanács ügyrendjének elfogadásához, valamint a szakszervezeti tulajdonba tartozó, a 2. § (2) bekezdésének a) és d) pontjai szerinti vagyontárgy elidegenítéséhez. Az Igazgató Tanács egyéb határozataihoz jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges.”

2. § A Tv. 9. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) A VIKSZ jogi személy. Székhelye: Budapest. Képviselője az Igazgató Tanács mindenkori soros elnöke.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére