Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.30.)

1991. évi LXVIII. törvény

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről * 

1. § A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a következő 51/B. §-sal és előtte a következő címmel egészül ki:

„Bankfelügyeleti rendelkezés

51/B. § Az Állami Bankfelügyelet elnöke - az igazságügyminiszterrel és a Bankfelügyeleti Tanáccsal egyetértésben - a külön törvényben meghatározott körben bankfelügyeleti rendelkezésként a pénzintézetekre kötelező előírásokat adhat ki. A bankfelügyeleti rendelkezést a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére