Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.16.)

1991. évi LXXIII. törvény

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A pártok képviselőcsoportjai munkájukkal járó kiadásokra képviselőcsoportonként húsz képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként - a kormánypártok esetében az évi alapdíj 25%-ának, az ellenzéki pártok esetében az évi alapdíj 50%-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni.

(2) A független képviselő munkájának segítéséhez az alapdíja 75%-ának igénybevételére jogosult.”

2. § A Tv. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a (2)-(5) bekezdések számozása (3)-(6) bekezdésre módosul:

„(2) A párt képviselőcsoportjának munkáját segítő gépírói és hivatali személyzet alkalmazásának pénzügyi feltételeit az Országgyűlés költségvetéséből kell biztosítani. Valamennyi képviselőcsoport 8 fős hivatali személyzetre tarthat igényt, ezen kívül minden harmadik tagja után újabb 1 fő alkalmazására jogosult.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére