Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.18.)

1991. évi LXXIV. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1991. évi III. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) a következők szerint módosítja.

1. § A Ktv. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az Alap 1991. évi költségvetését 453 650 millió forint bevétellel, 455 250 millió forint kiadással, 1600 millió forint hiánnyal állapítja meg.”

2. § A Ktv. 3. §-ának (1), (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyugellátásokra fordított kiadás 263 810 millió forint összegben irányozható elő. Ebből a nyugellátások emelésére 50 000 millió forint fordítható, amely a politikai rehabilitációval érintett személyek nyugdíjkiegészítésére 2345 millió forintot tartalmaz. A nyugellátások kiadási előirányzata az év végi egyszeri kiegészítésre 5780 millió forintot tartalmaz.

(2) Az anyasági ellátások kiadásának előirányzata 24 250 millió forint. Ebből a gyermekgondozási díj minimális összegének emelésére 600 millió forint, a gyermekgondozási segély jövedelempótlékának emelésére 1400 millió forint fordítható. Az anyasági ellátások kiadási előirányzatából a gyermekgondozási segély jövedelempótlékának év végi egyszeri kiegészítésére 220 millió forint fordítható.”

„(4) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására 34 825 millió forint fordítható.”

3. § A Ktv. 3. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyógyító-megelőző ellátásoknak a törvény 4. számú mellékletében meghatározott feladataira - nagyjavítások, beruházások nélkül, az egészségügyi intézmények novemberi és decemberi teljes áron történő gyógyszerbeszerzéseinek 1000 millió forint összegű többletkiadásával együtt - 89 135 millió forint irányozható elő.”

4. § A Ktv. 9. §-a az alábbi mondattal egészül ki:

„Az elkülönített Alap felosztását 1992. március 31-ig kell elvégezni.”

5. § A Ktv. 1. számú melléklete „Kiadások” rovatának egyes tételei a következő szerint módosulnak:

(Millió forint)
„Megnevezés 1990. évi várható 1991. évi előirányzat
1. Nyugellátások 202 500 263 810
3. Anyasági ellátások 18 200 24 250
5. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás
27 500

34 825
6. Gyógyító-megelőző ellátások 67 700 89 135
Ellátások összesen 357 962 444 279
Kiadások összesen 361 362 455 250

6. § A Ktv. 5. sz. melléklete a következő, VII. sorszámú sorral egészül ki, egyidejűleg az 1991. évi keretszám a következő összegre módosul:

„Megnevezés Előirányzati adatok
millió forintban
VII. Gyógyszertámogatás megszűnése miatt felmerülő többletkiadás (XI.-XII. hó) 1 000
1991. évi keretszám 89 135

7. § (1) A Társadalombiztosítási Alap kezelője költségvetésének (a továbbiakban: működési költségvetés) 1991. évi kiadásaira a Ktv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott összegen felül a működési költségvetés - a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1991. évi XXXVI. törvény 6. számú mellékletében megjelölt (1086 millió forint) összegű - tartaléka felhasználható. Ezzel összefüggésben a Társadalombiztosítási Alap kezelője a Ktv. 11. §-ában és 6. számú mellékletében meghatározott kiadási összegektől eltérhet.

(2) Az (1) bekezdés szerint felhasznált működési tartalékot - a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározandó szabályok szerint - a Társadalombiztosítási Alapból 1992. évben vissza kell pótolni.

8. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére