Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.21.)

1991. évi LXXVI. törvény

a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény módosítására * 

1. § A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Kormány az önkormányzatok tulajdonába kerülő bérlakásokra, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó törvényjavaslatot 1992. március 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére