Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.24.)

1991. évi LXXX. törvény

a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról * 

Az Országgyűlés az emberi jogok érvényesülésének elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1989. szeptember 13. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy kijelölje azt a szervet, amely az Egyezmény 8. cikkének 1. bekezdése szerint felállított bizottsággal a kapcsolattartásra jogosult, továbbá a 14. cikkének 1. bekezdése alapján benyújtott panaszok esetében a panaszokat átveszi, kivizsgálja, és a beadványok hiteles másolatait az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához továbbítja.


  Vissza az oldal tetejére