Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.28.)

1991. évi LXXXIII. törvény

a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról * 

A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló, az 1972. évi 19. törvényerejű rendelettel módosított 1969. évi 27. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) a következők szerint módosul:

1. § (1) A tvr. 7. §-a (2) bekezdésében az „és az Új Magyar Központi Levéltár” szövegrész, valamint a 8. §-ában az „illetőleg Új Magyar Központi Levéltár” szövegrész hatályát veszti.

(2) Ahol jogszabály Új Magyar Központi Levéltárat említ, ott Magyar Országos Levéltárat kell érteni.

2. § A tvr. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Az 1948-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai - az MDP és az MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével - a magyar állam tulajdonát képezik. Kezelésükről és kutathatóságukról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján, az 1. § 1992. július 1-jén lép hatályba.

(2) A tvr. 7/A. §-a, továbbá az 1972. évi 19. tvr. 1. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére