Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.29.)

1991. évi LXXXVIII. törvény

a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § A szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló, az 1991. évi LXX. törvénnyel módosított 1991. évi XL. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 2. §-ának (1) bekezdésében szereplő „1991. december 31-ig” szövegrész helyébe az „1992. január 31-ig” szövegrész lép.

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg az 1991. évi LXX. törvény hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére