Időállapot: közlönyállapot (1991.I.28.)

1/1991. (I. 28.) OGY határozat

a nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a gyermekgondozási segély kiegészítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány javaslatát megtárgyalta és a következők szerint határozott:

1. 1991. január 1-jétől emelni kell a nyugdíjban töltött időnek (a nyugdíj-megállapítás időpontjának) megfelelően a nyugdíj összegét az alábbiak szerint:

a) 5 év alatt 8%-kal,

b) 5-15 év között 9%-kal,

c) 15 év felett 11%-kal.

2. Ezzel egyidejűleg a nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló szolgálati időnek megfelelően a nyugdíj mértéke az alábbiak szerint emelkedik:

a) 10-19 év között 13%-kal,

b) 20-29 év között 14%-kal,

c) 30-39 év között 16%-kal,

d) 40 év felett 18%-kal.

3. Az I-III. fokozatú rokkantsági nyugdíjasok - a rájuk kedvezőbb elbírálásnak megfelelően - vagy a 2. pontban foglalt szolgálati időtartamok alapján vagy a következők szerint jogosultak (az első pontban foglaltakon túl) nyugdíjemelésre:

a) I-II. fokozatú rokkantsági nyugdíjas 18%,

b) III. fokozatú rokkantsági nyugdíjas 14%.

4. Az emelés összege a havi 3000 forintot nem haladhatja meg, továbbá a különböző emelésekkel együtt a nyugdíj nem lehet több, mint 26 000 forint. A 26 000 forint feletti ellátások összege nem emelkedik.

5. 1991. január 1-jétől a saját jogú nyugellátások 1-3. pont alapján történő emelésének havi összege 1000 forintnál nem lehet kevesebb.

6. A nyugdíjak legkisebb összegeit és a meghatározott összegű nyugellátások összegeit 1991. január 1-jétől havi 600 forinttal kell emelni.

7. 1991. január 1-jétől az özvegyi, szülői nyugellátás, továbbá az árvaellátás 21%-kal, de legalább 900 forinttal, a mezőgazdasági járadék, a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás egyaránt 900 forinttal emelkedik.

8. Havi 900 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot és a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozója után járó növelés összegét, és ezzel az összeggel növelni kell a havi 10 000 forintot nem meghaladó nyugdíj mellett folyósított házastárs utáni jövedelempótlék összegét is.

9. A saját jogú nyugdíjjal együtt folyósított özvegyi nyugdíj együttes összegét havi 1200 forinttal kell emelni.

10. Havi 600 forinttal kell emelni az egyes ellátásokra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárokat.

11. A gyermekgondozási segélyhez folyósított jövedelempótlék összegét, valamint az 1991. január 1-je előtt megállapított gyermekgondozási díj minimumát havi 900 forinttal kell emelni.

12. Az 1991. január 1-jei intézkedés társadalombiztosítási többletköltségeit a Társadalombiztosítási Alap ellátási kiadásai között kell elszámolni.

13. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére