Időállapot: közlönyállapot (1991.II.7.)

3/1991. (II. 7.) OGY határozat

az Észak-Atlanti Közgyűlés által a Magyar Országgyűlésnek felajánlott társult-tagság elfogadásáról * 

A Magyar Országgyűlés,

üdvözölve, hogy az 1990. november 16-ai csúcstalálkozón aláírt „Párizsi Charta az új Európáért” deklarálja a szembenállás és megosztottság korszakának lezárását és a demokrácia, a kölcsönös biztonság és a közös érdekeken alapuló együttműködés időszakának kezdetét Európában,

nagyraértékelve az Észak-Atlanti Közgyűlés hozzájárulását az Észak-Atlanti Szövetség, valamint közép és kelet- európai új demokráciák közötti együttműködés fejlesztésében, a demokratikus intézmények és a piacgazdaság kialakításában nyújtott támogatás ösztönzéséhez,

hangsúlyozva, hogy az európai integrációs szervezetek: az Európai Tanács, az Európai Közösség, a Nyugat-Európai Unió, illetve az Észak-Atlanti Szövetség parlamenti szervezeteivel való szoros, intézményes kapcsolatok fejlesztése a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak, Európába való beilleszkedésének nélkülözhetetlen eleme

az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja az Észak-Atlanti Közgyűlés 224. számú határozatában foglalt meghívást, amely felajánlja a Magyar Országgyűlés delegációjának az Észak-Atlanti Közgyűlés tevékenységében társult tagként való részvételt.

2. Felkéri az Országgyűlés Elnökét, hogy az Észak-Atlanti Közgyűlés plenáris ülésén, bizottságaiban és albizottságaiban részt vevő delegációk vezetőjét és megválasztott tagjait megbízó levéllel lássa el - a Házbizottsággal és a Külügyi Bizottsággal történő egyeztetés után.

3. Felhívja az Országgyűlés delegációjának megválasztott tagjait: az Észak-Atlanti Közgyűlés plenáris ülésén, bizottságaiban és albizottságaiban hatékonyan segítsék elő, hogy az Észak-Atlanti Közgyűlés betölthesse feladatát, a közép és kelet-európai gazdasági átalakulás, a működő demokrácia, a stabilitás és a biztonság előmozdításában, az Észak-Atlanti Közgyűlés 224. határozata szerint.

4. Meghívja az Észak-Atlanti Közgyűlés, hogy alkalmas időpontban évi ülésszakainak egyikét Budapesten tartsa meg.


  Vissza az oldal tetejére