Időállapot: közlönyállapot (1991.II.9.)

5/1991. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásának rendezéséről * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről szóló 1990. évi CIV. törvényben a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására elkülönített 400 millió Ft-os keretet nem érintve 1991. február 15-éig oldja meg a Magyar Vöröskereszt támogatását, vagy tegyen javaslatot a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásának megoldására.

INDOKOLÁS

A Magyar Vöröskeresztről az 1986. évi 26. törvényerejű rendelettel módosított 1955. évi 25. törvényerejű rendelet rendelkezik.

Ennek 1. §-a (1) bekezdése értelmében „A Magyar Vöröskereszt feladata béke idején a lakosság egészségügyi színvonalának emelésében való közreműködés, háború idején pedig a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1954. évi 32. törvényerejű rendeletével törvényerőre emelt nemzetközi egyezményekben meghatározott feladatok ellátása.”

E törvény 3. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a feladatok ellátásához biztosítandó állami támogatás módjáról: a Magyar Vöröskereszt állami támogatásának kereteit a Kormány hagyja jóvá. A fentiek alapján is nyilvánvaló, hogy a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásáról a Kormánynak kell gondoskodnia.

A társadalmi szervezetek költségvetési támogatására elkülönített 400 millió Ft-os keretből ez megoldhatatlan, mivel a Magyar Vöröskereszt nem társadalmi szervezet. Benyújtott támogatási igénye 323 millió Ft.

Bejegyzését a cégbíróság nem teljesítheti, miután az 1955. évi 25. törvényerejű rendelet alapján nem tartozik az egyesületi törvény hatálya alá.


  Vissza az oldal tetejére