Időállapot: közlönyállapot (1991.II.11.)

6/1991. (II. 11.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról * 

1. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 1. számú melléklete II. fejezet 4. címében biztosított 200 millió forintot kitevő támogatási összeget az alábbiak szerint kell szétosztani:

Cigány szervezetek 81,0 millió Ft
Német szervezetek 32,0 millió Ft
Szlovák szervezetek 20,5 millió Ft
Horvát szervezetek 18,5 millió Ft
Román szervezetek 13,0 millió Ft
Szerb szervezetek 7,5 millió Ft
Szlovén szervezetek 7,5 millió Ft

2. A támogatási összeg szétosztása során 20 millió forint tartalékot kell képezni, amely az év közben alakuló új nemzetiségi és etnikai szervezetek működési költségeire, illetve a már létező szervezetek egyéb felmerülő költségeire használható fel.

3. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál. A támogatásban nem részesülhetnek azok a politikai szervezetek, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.

4. Az egyes nemzetiségek és etnikumok részére elkülönített pénzeszközök elosztásáról az érintett nemzetiségekhez és etnikumokhoz tartozó szervezetek döntenek. A fenti összegek kiutalása a németeknél a Magyarországi Németek Szövetsége, a horvátoknál a Magyarországi Horvátok Szövetsége, a románoknál a Magyarországi Románok Szövetsége, a szerbeknél a Szerb Demokratikus Szövetség, a szlovéneknél pedig a Magyarországi Szlovén Szövetség számára történik.

5. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.

INDOKOLÁS

A lehetséges költségvetési támogatás felosztásánál a javaslattevők figyelembe vették az egyes nemzeti és etnikai kisebbségek létszámát, de ugyanakkor azt is, hogy többnyire már működő vagy újonnan alakuló szervezetekről van szó, hiszen az újonnan alakuló szervezetek nagyobb beruházási igénnyel jelentkezhetnek. Ugyanakkor szervezeti nagyságtól függetlenül szükséges a minimális működési költségeket - a legkisebb szervezetek részére is - biztosítani.

A tartalék elkülönítését az indokolja, hogy a felsorolásban nem szereplő nemzetiségek és etnikumok is jelentkezhetnek igénnyel, s az eddigieknél is alakulhatnak új szervezetek.


  Vissza az oldal tetejére